OSLO -NORWAY

Norwegian?

I motsetning til hva de fleste tror, er ikke bindersen slik vi kjenner den i dag, norsk. Johan Vaaler patenterte en modell i Tyskland og USA ved århundreskiftet, men denne mangler den siste "buen.” Dette gjør at designet overhodet ikke fungerer og den ble derfor aldri satt i produksjon. Men på grunn av Halvard Foss fra det norske patentkontoret ble likevel bindersen kjent som “Norsk.” I 1920 dro Foss til Tyskland for å registrere norske patenter, og i Tyskland valgte de å anerkjenne Vaaler's patent som den første riktige bindersen. Gjennom en rekke artikler, og Foss sitt kontaktnettverk, ble Vaaler og Norge kjent som opphavet til bindersen. Så sent som i 2005 var han også omtalt i en lang biografi i siste bind av det nye Norsk biografisk leksikon som bindersens oppfinner.

Skulpturen av den bøyde bindersen er i så måte en hommage til Halvard Foss, for hans unike markedsføringstalent.


It Is What It Is..2011-AS.jpg